Դասընթացներ, բաղկացուցիչներ

0 comment

Լեզվի վարժությունների նպատակն է պատրաստել երեխայի արտաբերական ապարատը ճիշտ հնչարտաբերման համար:

0 comment

Երթ դեպի դպրոց, նախապատրաստում ուսումնական պարապմունքներին - 08:45 - 9:00

0 comment

...

Subscribe to Դասընթացներ, բաղկացուցիչներ