Ընդհանուր պարապմունք

0 comment

Պատասխանատու՝ Մարգարիտ Թամազյան

0 comment

Պատասխանատու՝ 2.1 դասարան

0 comment

Պատասխանատու՝ Աշխեն Թադևոսյան և 2.2 դասարան

0 comment

Պատասխանատու` Արմինե Աբրահամյան

0 comment

Պատասխանատու՝ Լուսինե Պետրոսյան և առաջիններ

0 comment

Պատասխանատու` Արմինե Աբրահամյան

0 comment

Պատասխանատու ` Արմինե Աբրահամյան

0 comment

Նկարը` Լուսինե Պետրոսյանի արխիվից

08:00-08:08:50 Միասնական ունկնդրում
09:00-09:20
Անդաստան
Հայր մեր
Միասնական մարզանք
Զատկական հանելուկներ ու ասիկներ

0 comment

Պատասխանատու՝ Սոնա Փափազյան և ընկերներ

0 comment

Պատասխանատու՝ Աննա Գանջալյան և ընկերներ

Pages

Subscribe to Ընդհանուր պարապմունք