Դասավանդողներ

 


5 տարեկանների խմբի դասվար

1-ին դասարանի դասվար

 


2-րդ դասարանի դասվարներ

 


3-րդ դասարանի դասվարներ

Օտար լեզվի դասավանդողներ

Մաթեմատիկայի դասավանդող

Բնագիտության դասավանդող

4-5-րդ դասարանների կազմակերպիչ

Երաժշտության դասավանդող

Մայրենի լեզվի դասավանդող

Տեխնոլոգիայի դասավանդող


Շախմատի դասավանդող