Դասավանդողներ

 5 տարեկանների դասվար

1-ին դասարանի դասվար

2-րդ դասարանի դասվարներ

3-րդ դասարանի դասվարներ

Օտար լեզվի դասավանդողներ

Մայրենի լեզվի դասավանդողներ

Մաթեմատիկայի դասավանդողներ

Բնագիտության դասավանդող

Հայրենագիտության դասավանդող

Երաժշտության դասավանդող

Տեխնոլոգիայի դասավանդող

Շախմատի դասավանդող

Կազմակերպիչ

Այգեպան

Ուսուցչի օգնական