12/21/2012 - 14:47
12/21/2012 - 14:19
5 comment

3,2 դասարան
Առցանց ուսուցման կազմակերպում

12/21/2012 - 09:35

Այս անգամ էլ որոշեցինք մեր ճամբարային օրը հետաքրքիր դարձնել `պատրաստելով տոնական պիցցաներ : Խոհարարներ` Փափազյան Սոնա,ընկեր Անահիտ և ընկերներ...

11/24/2013 - 23:51
12/21/2012 - 11:52
1 comment

3.2 դասարանի աշակերտներն ու ընկեր Տաթևը ...

12/20/2012 - 18:11
1 comment

Դառնամ փառաբանեմ...
5-2 դասարան

11/24/2013 - 23:54
2 comment

 

02/11/2015 - 19:44

Dear Santa Claus

My name is Sergey. I livin Yerevan.I am eight. I ask you to bring me an iPod. I always get toy cars from you. Thank you very much. They are in my toy-box. You are very kind. 

 

Love,

Sergey Boyakhchyan

Pages

Subscribe to Front page feed