Առավոտյան ընդհանուր պարապմունք. 24.05-25.05

Մայիսի 24, հինգշաբթի

Կրթահամլիր հիմնը՝ Անդաստան
Հայր մեր
Մարմնամարզություն
Միասնական կատարումներ, պարերգեր
Արև, արև, եկ, եկ
Կաքավիկ
Հե՛յ, իմ Նազան
Միասնական պար՝
Կոմիտաս. շորորԹամզարա
Ծննդյան շնորհավորանք
Ուրախ գնացք

Կարդալ ավելին

Բարի լուր: Ծնվեց փոքրիկ Արամը

Շնորհավորում ենք մեր սիրելի գործընկերուհուն՝ Աշխենին, մայրանալու կապակցությամբ: Թող որ փոքրիկ Սեբաստացի Արամն առողջ ու պայծառ մանկություն ունենա, իսկ Աշխենը վայելի իր պարգևը՝ մայրությունը:

Մենք սիրում ենք Ձեզ:

Փոքրիկ Արամ , համոզված ենք, որ դու էլ մեզ կսիրես:

 

Կարդալ ավելին

Արևմուտքի բուրմունքը

Արևմտյան դպրոցի ծաղիկների բուրմունքը որոշեցինք շատացնել, նախ կարգի բերեցինք արդեն իսկ տնկված վարդերի պուրակի փոքրիկ հատվածը՝ ազատեցինք մոլախոտերից, կարմիր ավազով առանձնացնելով ու ավելի արտահայտիչ-խնամված տեսք հաղորդելով, այնուհետ նախակրթարանի հատվածով, էտած ծառերի երկայնքով տնկեցինք դեկորատիվ երիցուկներ և աստրաներ:

Շարունակելու ենք բազմացնել ու ավելի հոտավետ դարձնել կրթահամալիրի արևտյան կողմը:

Կարդալ ավելին

Արևմտյան դպրոց-պարտեզի կանոնադրություն

նախագիծ

ԵՐԵՎԱՆԻ «ՄԽԻԹԱՐ ՍԵԲԱՍՏԱՑԻ» ԿՐԹԱՀԱՄԱԼԻՐ ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԱՐԵՎՄՏՅԱՆ ԴՊՐՈՑ -ՊԱՐՏԵԶԻ ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

 1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ
 2. Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարության «Երևանի «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության (այսուհետ` կրթահամալիր) Արևմտյան դպրոց-պարտեզը (այսուհետ՝ դպրոց-պարտեզ) կրթահամալիրի մասնաճյուղ է:
 3. Դպրոց-պարտեզի ղեկավարին (տնօրենին) կրթահամալիրի գործադիր տնօրենի (այսուհետ՝ Տնօրեն) ներկայացմամբ հաստատում է կրթահամալիրի խորհուրդը (այսուհետ՝ Խորհուրդ):
 4. Դպրոց-պարտեզն իրավաբանական անձ չէ, չունի առանձին հաշվեկշիռ և բանկային հաշիվ:
 5. Դպրոց-պարտեզը Կրթահամալիրի կողմից լիազորված է իրականացնելու կրթահամալիրի գործունեության առարկայից, նպատակներից և խնդիրներից բխող գործունեություն:
 6. Դպրոց-պարտեզի կանոնադրությունը և դրա փոփոխությունները Տնօրենի ներկայացմամբ հաստատում է Խորհուրդը:
 7. Դպրոց-պարտեզը իր գործունեության ընթացքում ղեկավարվում է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ, կրթահամալիրի և դպրոց-պարտեզի կանոնադրություններով:
 8. Դպրոց-պարտեզի գտնվելու վայրն է` Հայաստանի Հանրապետություն, ք. Երևան, Բաբաջանյան 38/1:
 9. Դպրոց-պարտեզը կարող է ունենալ չկոդավորված կնիք, ձևաթուղթ և խորհրդանիշ:
 10. Կարճ անվանումն է` կրթահամալիրի Արևմտյան դպրոց-պարտեզ:
 11. Դպրոց-պարտեզը ունի էլեկտրոնային կայք` west.mskh.am, որը գործում է որպես դպրոց-պարտեզի պաշտոնական տեղեկատվական օրգան, զանգվածային լրատվական միջոց և սոցիալական ցանց, ներառում է դպրոց-պարտեզի էլեկտրոնային մատենավարությունը, բլոգային ուսուցման համակարգը՝ մանկավարժական աշխատողների, սովորողների, ակումբների, խմբերի բլոգները, դպրոց-պարտեզի աշխատողների, սովորողների, ծնողների փոստային համակարգը։
 12. Դպրոց-պարտեզը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով կարող է համագործակցել հայաստանյան, օտարերկրյա կրթական հաստատությունների և կազմակերպությունների հետ:
 13. Դպրոց-պարտեզում չեն թույլատրվում քաղաքական և կրոնական կազմակերպությունների ստեղծումն ու գործունեությունը:

Կարդալ ավելին